Page 1 of 1

שאלות בנושא הנישואין והסמלים בכנסייה הקתולית

Posted: Sat Apr 14, 2012 4:07 pm
by yevgeny941
שלום למנהלי הפורומים,
יש לי מספר שאלות והן:

1.על פי הברית החדשה פטרוס שנחשב לאפיפיור הראשון בעצמו היה נשוי,אם כך מדוע על הכהנים נאסר להנשא או שלא הבנתי כראוי את כתבי הקודש?

2.מדוע בכנסייה הקתולית נעשה שימוש בסמלים פאגניים וכו'?

אני מתכוון למשל לכובע האפיפיור הנראה בדמות של דג המזכיר את דגון אל הדגים.
ולדמות פסל או תמונה המייצגת דמות של איזשהו אליל.
מה המניע של הכנסייה להשתמש בסמלים מתרבויות פאגניות אחרות ולא בסמלים שמקורם מכתבי הקודש לצורך הקישוט והלבוש?כל זה גורם לי להטיל ספק בחלק מעקרונות האמונה הקתולית,אילו הייתי מבין מה המניע לכך ייתכן והייתי מבין את האמונה הקתולית לעומק.

אני מחכה לתשובתכם בנושא.
בתודה מראש,
יבגני.

Re: שאלות בנושא הנישואין והסמלים בכנסייה הקתולית

Posted: Wed Apr 18, 2012 1:12 pm
by Ariel
שלום יבגני,
1. בקשר לנישועין, ראה מתי יט, 12; האיגרת הראשונה אל הקורינתים, ז, 26 - 40
לאפיפיור לא "נאסר" להנשא, אלא גבר שבוחר להיות כהן דת מוותר מרצונו על נישואין, כפי שגם ישוע, גם פאולוס ממליצים. כדי להיות יותר פנוי למלכות האלוהים ולשרות האדון.

2. ראה את הקטע הבא בעדות שלי:
http://www.catholicsforisrael.com/en/ar ... me?start=9
וגם כן:
http://www.catholic.com/tracts/is-catholicism-pagan
בקיצור, הכנסייה הקתולים לא עושה שימוש בסמלים פגאנים, אלא הכנסייה מקדשת את כל הבריאה: לה' הארץ ומלואה (מזמור כד)
המשיחיים סובלים מפגאנופובייה. מפחדים מפגאנים בכל דבר. אך גם הם משתמשים ברעיונות פגאנים: הרי הפגאנים יש חגים של קציר, קוראים בספר קדוש, מתפללים בבית מקדש, הקריבו קורבנות. בפגאניות העתיקה היו גם הרבה רעיונות של אל שמת וקם מן המתים. אם רוצים, אפשר למצוא דימיון בפגאניות בכל דבר.

אלוהים בחר בסמלים פגאנים כדי ליצור את דת ישראל. הוא קידש אותם ונתן להם משמעות חדשה לפי התגלותו. הכנסייה עושה אותו הדבר: היא לא זורקת לפח מנהגים של תרבויות שונות אלא מכבדת ומקדשת אותם (אלא אם כן יש רעיונות באמת קשורים לעבודת אלילים או למנהגים בעיתים מבחינה מוסרית.

אריאל